Sisäinen yrittäjyys koostuu näistä ominaisuuksista

11.05.2022

Sinäkin todennäköisesti tiedät ihmisiä, jotka ovat valinneet työskennellä palkkatyössä, vaikka pärjäisivät mainiosti yrittäjinä. Usein nämä henkilöt työskentelevät johto- tai asiantuntijatehtävissä. Heitä yhdistää sisäinen yrittäjyys.

Englannin kielessä sisäisestä yrittäjyydestä käytetään sanaa intrapreneurship, kun taas varsinaisesta yrittäjyydestä käytetään termiä entrepreneurship.

Mitä on sisäinen yrittäjyys?

Sisäinen yrittäjyys tarkoittaa ennen kaikkea asennetta, jolla työhön suhtautuu. Toisilla sisäistä yrittäjyyttä on luontaisesti enemmän kuin toisilla, mutta meistä jokainen voi halutessaan kehittää omaa asennettaan myös sisäisen yrittäjyyden osalta. Sisäisen yrittäjyyden yhteydessä puhutaankin usein yrittäjämäisestä asenteesta, yritteliäisyydestä tai yrittäjähengestä.

Koska me kaikki olemme erilaisia, sopii meille myös erilaiset työt. Yhdelle sopii parhaiten yrittäjyys, toiselle taas palkkatyö, jossa voi toteuttaa sisäistä yrittäjyyttä. Kolmannelle sopii palkkatyö, joka on enemmän rutiininomaista suorittamista. Koska meidän kaikkien elämäntilanteet myös muuttuvat, voi meille tulevaisuudessa sopia paremmin jokin muu tapa työskennellä, kuin mitä tällä hetkellä.

Sisäinen yrittäjyys on itselle merkityksellisten asioiden edistämistä – huolimatta siitä, onko kyseessä yrittäjyys, palkkatyö, harrastus tai hyväntekeväisyys.

Sisäisen yrittäjän ominaisuudet – mitä tarkoittaa sisäinen yrittäjyys käytännössä?

Kun pohditaan mitä tarkoitetaan sisäisellä yrittäjyydellä, on olennaista pohtia samalla varsinaista yrittäjyyttä. Sisäisen yrittäjyyden ominaisuudet ovat siis ennen kaikkea tärkeitä varsinaiselle yrittäjälle.

On myös hyvä muistaa, että monet asiat, joista puhumme ominaisuuksina, ovat itse asiassa opeteltavissa olevia taitoja.

Alle olen listannut taitoja, joista sisäinen yrittäjyys koostuu. Näistä jokaisen ei kuitenkaan tarvitse olla omia vahvuuksia, vaan yhdellä loistavalla kyvyllä voi kompensoida toista kohtuullisen hyvää – tai jopa huonoa – taitoa.

Sisäiseen yrittäjyyteen kuuluu vahvasti oma-aloitteisuus. Henkilö ideoi miten omaa työnkuvaa voisi kehittää, ehdottaen kehitysideoita esihenkilölleen. Tarpeen vaatiessa hän pystyy myös tekemään itsenäisesti rohkeita päätöksiä tilanteissa, joihin ei ole selkeää ohjeistusta tai toimintamallia.

Itsenäisten päätösten seurausten kanssa eläminen vaatii vastuunottokykyä, jotta ihminen kykenee kantamaan selkä suorana vastuun myös huonoista päätöksistään. Tähän liittyy tiiviisti myös paineensietokyky ja epävarmuuden sietokyky. Seurauksena tästä, saa henkilö organisaatiossaan usein normaalia enemmän vapauksia, esimerkiksi työaikojen suhteen.

Huolimatta siitä, olivatko tehdyt valinnat onnistuneita tai epäonnistuneita, sisäiseen yrittäjyyteen kuuluu kyltymätön oppimisen halu. Tämä näkyy haluna kehittää itseään sekä osaamistaan – ja usein myös verkostojaan, tuttuihin ihmisiin yhteyttä pitäen ja uusiin ihmisiin tutustuen.

Sisäiseen yrittäjyyteen kuuluu asiakaslähtöisyys, joka ilmenee kykynä nähdä oman näkökulmansa lisäksi organisaatio kokonaisuutena myös asiakkaan näkökulmasta. Tästä kumpuaa halu kehittää kokonaisuutta asiakkaan kokeman hyödyn lisäämiseksi.

Kun ihminen ei työskentele pelkästään rahan takia, voi hänelle olla suuri motivaattori esimerkiksi jonkin projektin toteuttaminen. Tällöin hän voi myös olla valmis sitoutumaan useamman vuoden hankkeeseen.

Sisäiseen yrittäjyyteen kuuluu työn tuloksellisuuden ymmärtäminen. Joku henkilö voi saavuttaa samassa ajassa huomattavasti parempia tuloksia kuin toinen. Jossain tilanteissa he saavat samaa tuntipalkkaa, mutta parhaassa tapauksessa tuottavampi henkilö saa bonuksia tai muita palkkiota.

Ehkäpä kaikista aliarvostetuin taito on loppuunsaattamisen taito. Tällöin henkilölle ei riitä, että hän vain tekee vaaditut tunnit, vaan hän haluaa saattaa työnsä valmiiksi. Tästä tulee usein suurimmat erot kollegoiden välillä, jotka näyttävät tekevän yhtä paljon töitä, mutta toisen tulokset ovat toistuvasti parempia.

Ole hyvä, tässä sinulle ilmainen e-kirja

Lataa e-kirja Unelmoinnista unelmaelämään ja olet askeleen lähempänä unelmaasi!

Entä mitä on ulkoinen yrittäjyys?

Koska tässä artikkelissa käsitellään sisäistä yrittäjyyttä, saattaa mieleesi nousta kysymys – mitä tarkoittaa ulkoinen yrittäjyys? Kyseessä ei ole yleisesti käytetty termi ja eri tahot määrittelevätkin ulkoisen yrittäjyyden hieman eri tavoin. Käytännössä ulkoinen yrittäjyys tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan yrittäjyyttä.

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys – hyvin todennäköisesti termi sisäinen yrittäjyys on ensin johdettu termistä yrittäjyys, jonka jälkeen sisäiselle yrittäjyydelle on luotu vastinpari loogisesti, mutta hieman keinotekoisesti, ulkoisesta yrittäjyydestä.

Sisäisen yrittäjän haasteet

On tärkeää tiedostaa, että sisäinen yrittäjä voi ajautua ristiriitoihin, mikäli organisaatio tai hänen esihenkilönsä eivät ole valmiita jatkuviin muutoksiin sekä uudistuksiin. Tässä tapauksessa henkilön voi olla parasta vaihtaa työpaikkaa sellaiseen, jossa sisäistä yrittäjyyttä tuetaan ja siihen kannustetaan.

Toinen vaihtoehto on perustaa oma yritys, jolloin sinun on mahdollista tehdä asiat juuri omalla tavallasi. Tällöin sinun ei tarvitse kokea, että joku muu hidastaisi tai rajoittaisi sinua – tai olisi esteenäsi. Sinun ei tarvitse sietää tehottomuutta tai huonoa johtamista, sillä kaikki on kiinni sinusta itsestäsi.

Olitpa yrittäjä tai palkkatyössä, rohkaisen sinua pohtimaan, mitä sisäinen yrittäjyys tarkoittaa juuri sinulle?

P.S. Jos haluat ilmaisen e-kirjan, klikkaa tästä!

Liiketoimintavalmentaja Andy Hopi

Muutokseni käynnistyi vuonna 2006 ja parissa vuodessa toteutin hullunrohkean unelmani omasta yrityksestä ja yrittäjyyteen liittyvästä vapaudesta. Valmentajana olen toiminut jo yli 15 vuotta ja nykyään olen erikoistunut auttamaan omaa liiketoimintaansa aloittavia sekä sitä kehittäviä ihmisiä.


E-KIRJA!

Unelmoinnista unelmaelämään!

Tässä lahjani sinulle. Saat e-kirjan itsellesi täysin veloituksetta!