Markkinalähtöinen hinnoittelu – voiko asiakas päättää tuotteen hinnan?

12.08.2021

Markkinalähtöinen hinnoittelu on ollut toimiva ratkaisu sarjayrittäjä Marko Vapalle. Pääset lukemaan esimerkin, kuinka Marko on yritystoiminnassaan onnistuneesti käyttänyt markkinalähtöistä hinnoittelua.

Vuosituhannen vaihteessa yrittäjäksi ryhtyneen Markon mielestä yrittäjyys on oikeastaan ainut tapa toteuttaa sitä, mitä todella haluaa tehdä. Jos haluaa tehdä omaa juttuaan tai luoda jotain uutta, voi se olla vaikeaa työskennellessä työnantajan palveluksessa.

Päätös yrityksen perustamisesta tuli, kun Markolta tultiin kysymään yhä enemmän neuvoja hänen osaamisensa tiimoilta. Niinpä hän aloitti toimimaan opintojensa ohella sivutoimisena yrittäjänä, kirjoittaen asiakkaille valmennusartikkeleita.

Kun Marko myöhemmässä vaiheessa oli rakentamassa Lapin urheiluakatemiaa, oli yrittäjyys e-Coachin tiimoilta jäissä kolmisen vuotta. Urheiluakatemian seurauksena syntyi myös Urheilumaailma. Rovaniemeltä kotiseudulle Keminmaalle palaamisen yhteydessä alkoi Droppi-veripalvelun kehitystyö yhdessä kaksoisveljen Mikon kanssa. Vähiteleen kaikki kolme yritystä nivoutuivat osaksi päivittäistä arkea.

Sarjayrittäjän roolinsa Marko näkee siten, että hänen tehtävänään on käynnistää uusia yrityksiä. Hän konseptoi ne sellaiseen malliin, että joku muu voi jatkaa niiden tekemistä päivittäisenä rutiininaan.

Yhteistyössä on voimaa

Tärkeänä Marko näkee kokemusten myötä tulleen opin siitä, milloin kannattaa ottaa riskejä ja minkä tyyppisiä. Kokemusten myötä on tullut helpommaksi myös valita, keiden kanssa kannattaa lähteä tekemään yhteistyötä. Kun idea on yrittäjää suurempi, vetää se muita ihmisiä puoleensa. Ihmisiä kannattaakin ottaa mukaan toimintaan yhteistyökumppaneina, työntekijöinä tai osakkaina.

Osakasjoukko tai ydinryhmä varmistaa sen, että kaikki tärkeät näkökulmat ovat edustettuina. Myös toiminimen yhteydessä Markolla on ollut ryhmä, joiden jäsenillä on ollut erityylistä osaamista.

Marko rohkaisee avoimuuteen, siihen että asioista kerrottaisiin rohkeasti myös yrityksen ulkopuolelle. Tällöin ihmisiltä voi saada todella paljon apua, eikä kaikkea tarvitse keksiä pienellä ydinryhmällä. Avoimet ihmiset uskaltavat laittaa yrityksen huonommatkin asiat näytille.

Markkinalähtöinen hinnoittelu

On tärkeää kuunnella asiakkaita ja olla hereillä eri tilanteissa, jotta markkinalähtöinen hinnoittelu onnistuu. Suunnistusharrastuksen kautta Marko oppinut olemaan herkkä eteen avautuville uusille tilanteille ja hänen mielestään jokaisen yrittäjän olisi hyvä kehittää herkkyyttä asiakkaan kuuntelulle.

Kun Markon yritys on ollut messuilla, ovat he pyrkineet aistimaan ensimmäisten asiakkaiden perusteella kyseisille messuille sellaisen hinnan, joka on juuri sille yhteisölle sopiva. Kun ensimmäisen messupäivän ensimmäisten tuntien ajan on aistittu asiakkaiden sopivana pitämää hintaa, valikoituu hinta luontevasti messuille lopuksi aikaa. Näin voidaan välttyä siltä, että itse keksitty hinta olisi liian korkea tai liian matala.

Tärkeä oppi Markolle on ollut kuunnella ihmisiä tarkasti hinnoittelun lisäksi muissakin asioissa. Näin tulee paremmin tietoiseksi siitä, mitä tarpeita ihmisillä on. Alkuaikoina Marko keräsi palautteita kyselylomakkeilla, mutta vastauksia tuli niin paljon, että oli haastavaa tietää, mitkä niistä olivat oikeasti tärkeitä asioita.

Marko huomasikin, että kun ihmiset kysyvät oma-aloitteisesti jonkin asian toteuttamisesta, on se selkeä viesti tarpeesta ja kysynnästä. Jos epäilyttää onko tarve aito, voi asiaa testata siten, että jättää sen tekemättä. Mikäli kyseessä on aito tarve, nostaa joku toinen henkilö asian pian esille.

Markon vinkit yrittäjille ja yrittäjyyttä pohtiville

Marko suosittelee lähtemään liikkeelle kevyesti, esimerkiksi kevytyrittäjänä. Saat liiketoimintasi helposti sekä nopeasti käyntiin ja pystyt laskuttaa asiakkaita, ilman että sinun täytyisi heti siirtyä kokonaan yrittäjäksi. Näin pystyt helposti toteamaan, että ideallasi on kaupallista potentiaalia.

Välillä ihmiset luulevat, että joku tulee ja varastaa sen oman idean. Toki tämäkin on mahdollista, vaikkakin hyvin harvinaista. Yleensä tilanne on kuitenkin se, että hyviä ideoita on vaikka kuinka paljon, mutta paljon harvemmassa ovat ihmiset, jotka lähtevät tekemään ideoista liiketoimintaa.

Marko puhuu idean ulkoiluttamisesta. Kun ideastaan kertoo avoimesti, muodostuu sen ympärille ydinryhmä. Kun idea on hyvä, se houkuttaa idean piiriin ihmisiä, jotka ovat innostuneita sen viemisestä eteenpäin.

Itsekin yrittäjäyhteisöön kuuluva Marko suosittelee tutustumaan millaisia yhteisöjä yrittäjyyteen liittyen on olemassa. Niiden kautta voi nimittäin saada todella tärkeää vertaistukea. Muillakin ihmisillä on samankaltaisia tilanteita arjessaan kuin sinulla, ja he ovat mahdollisesti löytäneet niihin myös toimivia ratkaisuja, joista voisi olla sinullekin hyötyä.

Marko muistuttaa myös oppineensa, että elämä kyllä kantaa. Hän on huomannut, kuinka hyvät turvaverkot meillä suomalaisilla on. Tämä antaa tekemiseen selkänojan, kun huomaa, että ei olekaan yksin.

Tämä artikkeli on kirjoitettu aiemmin julkaistun videohaastattelun pohjalta.
Liiketoimintavalmentaja Andy Hopi

Muutokseni käynnistyi vuonna 2006 ja parissa vuodessa toteutin hullunrohkean unelmani omasta yrityksestä ja yrittäjyyteen liittyvästä vapaudesta. Valmentajana olen toiminut jo yli 15 vuotta ja nykyään olen erikoistunut auttamaan omaa liiketoimintaansa aloittavia sekä sitä kehittäviä ihmisiä.


E-KIRJA!

Unelmoinnista unelmaelämään!

Tässä lahjani sinulle. Saat e-kirjan itsellesi täysin veloituksetta!